Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Κ.Α.: 1307 Κοιμήσεως Θεοτόκου & Δεκελίας T.K.145 65 Αγ. Στέφανος (Κωδ.Τηλ. 210)
Προϊστάμενος 81.40.330
Υποδιευθυντής Φορολογίας 81.41.933
Υποδιευθυντής Ελέγχου 80.04.760
'Eλεγχος 62.18.733, 81.41.311
Εισόδημα 81.40.885
Φ.Π.Α.,Αυτοκίνητα 62.17.700
Μητρώο 62.19.955
Κεφάλαιο 62.19.954
Eσόδων 62.16.590
Έξοδα 62.19.953
Δικαστικό 81.40.704
K.B.Σ. 62.19.953
Γραμματεία 80.04.761
Δ.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ Κ.Α.: 1302 Πουραίμη 10 T.K.136 71 Αχαρναί (Κωδ.Τηλ. 210)
Προϊστάμενος 24.44.485
Υποδιευθυντής Φορολογίας 24.66.183
Υποδιευθυντής Ελέγχου 24.66.183, 24.67.467
'Eλεγχος 24.41.628, 24.41.629, 24.03.193
Εισόδημα 24.62.988, 24.44.483
Φ.Π.Α.,Αυτοκίνητα 24.66.667
Λογιστικό 24.03.337
Μητρώο 24.63.508, 24.41.628
Κεφάλαιο 24.65.755
Eσόδων 24.69.154, 24.03.338
Έξοδα 24.61.880
Δικαστικό 24.69.129
K.B.Σ. 24.62.866
Γραμματεία 24.07.444
Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ Κ.Α.: 1304 Βασ. Κων/νου 156 T.K.194 00 Κορωπί (Κωδ.Τηλ. 210)
Προϊστάμενος 60.20.056
Υποδιευθυντής Φορολογίας 60.22.237
Υποδιευθυντής Ελέγχου 66.26.344, 66.22.649
'Eλεγχος 66.26.344, 66.26.464, 66.23.131
Εισόδημα 66.26.447, 66.26.952
Φ.Π.Α. 60.22.236
Αυτοκίνητα 66.26.463, 66.22.807
Φ.Μ.Α.Π 66.27.034
Λογιστικό 66.28.210
Μητρώο 66.24.161
Κεφάλαιο 66.27.996
Eσόδα 66.25.164
Έξοδα 66.22.539
Δικαστικό 66.23.939
K.B.Σ. 66.25.251
Γραμματεία 60.21.042
Δ.Ο.Υ. ΛΑΥΡΙΟΥ Κ.Α.: 1306 Φ. Νέγρη 10 T.K.195 00 Λαύριο (Κωδ.Τηλ. 22920)
Προϊστάμενος 60061
Υποδιευθυντής Φορολογίας 27570
Υποδιευθυντής Ελέγχου 27571
'Eλεγχος 27166
Εισόδημα 23457
Φ.Π.Α. 23534
Αυτοκίνητα 25633
Λογιστικό 25341
Μητρώο 23848
Κεφάλαιο 25312
Eσόδα 25341, 23534
Έξοδα 25341
Δικαστικό 23846
K.B.Σ. 25633
Γραμματεία 26020
Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ Κ.Α.: 1312 Εθνικής Αντιστάσεως 43 T.K. 153 02 Παλλήνη (Κωδ.Τηλ. 210)
Προϊστάμενος 66.66.917
Υποδιευθυντής Φορολογίας 66.67.712
Υποδιευθυντής Ελέγχου 60.32.942
'Eλεγχος 60.32.942, 60.30.892, 66.65.498
Εισόδημα 66.67.555,66.66.033
Φ.Π.Α. 60.32.752
Αυτοκίνητα - Φ.Μ.Α.Π 66.67.990
Μητρώο 66.68.791
Κεφάλαιο 60.32.753
Eσόδα 66.67.825, 66.68.847
Έξοδα 66.66.800
Δικαστικό 66.67.803
K.B.Σ. 60.32.941
Γραμματεία 60.32.940, 60.30.891